Jazyk

Naši sponzoři
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
ÚMČ PRAHA 22
ZŠ BŘÍ JANDUSŮ
Z. MOROZOVIČOVÁ
Vertima s.r.o

a mnoho dalších.
Sponzor nových webových stránek
EWH reklama s.r.o.

 

Přípravný sbor DPS Jiskřička


 

V přípravném sboru je v současné době 42 začínajících zpěváčků. Zkouší 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu 15:30 – 16:20 h. Děti v přípravném sboru jsou převážně ve věku 5 – 8 let, ale přijímáme i mladší talentované zájemce.


Naši zpěváčci zde získávají první zkušenosti se sborovým zpěvem, učí se potřebné pěvecké dovednosti tak, aby se mohli zařadit do koncertního sboru. Učí se správně stát, správně dýchat, artikulovat a seznamují se základními pojmy z hudební nauky. Soustavně je také rozvíjena jejich hudebnost - smysl pro rytmus, schopnost improvizace atd. Vše se děje prostřednictvím dětských her. Navíc nacházejí ve sboru nové kamarády.


Při všech větších koncertech Jiskřičky mají i tito zpěváčci možnost okusit, jaké to je zpívat pro plný sál posluchačů. Je to pro ně velký zážitek a také zkušenost, kterou by jinak na zkouškách nezískali.

V roce 2014 se přípravný sbor poprvé vydal na soutěž Zahrada písní a přivezl si stříbrné pásmo! I v roce 2015 získal stříbro na soutěži Osmikvítek.


Přípravný sbor absolvuje 1 - 2 celodenní soustředění - v prostorách školy.

Na konci školního roku konají vybraní zpěváčci postupové zkoušky do koncertního sboru.

 

ZPÍVÁTE RÁDI? CHCETE NAJÍT PRIMA NOVÉ KAMARÁDY?

PRŮBĚŽNÝ NÁBOR KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU, po předchozí domluvě od 16:20 do 16:45 hod.,

V DOPROVODU RODIČŮ (příp. jiného zákonného zástupce)

VE ZKUŠEBNĚ DPS JISKŘIČKA V ZŠ NÁM. BŘÍ JANDUSŮ.